Join our zoo community
Jana

Gabon talapoin @ Prague zoo

A male Gabon talapoin at zoo Praha, taken 2007.

Gabon talapoin @ Prague zoo
Jana, 14 Apr 2008